skip to Main Content

Innan du kör igång:

 • Läs instruktionsböckerna innan du börjar
 • Kolla att alla relingskrokar är åtdragna
  • Kolla att linorna till klipp och räfsa är OK
  • Kolla oljenivån i båtmotorn. Fyll på SAE30 vid behov
  • Kolla att bensin finns i båda motorerna
  • Anslut bränsleslangen till båtmotorn och öppna avluftningsventilen till tanken
  • Kolla att nödstoppsproppen sitter fast i båtmotorn.  Fäst den sen i dina kläder
  • Använd flytväst. Försäkringen gäller bara om försäkringsinstruktionerna följs

När du kört färdigt för dagen:

 • Förtöj båten
 • Sätt kapell på hydraulaggregatet
 • Fyll på bensin i båda tankarna
 •  Gör rent båten
 • Lägg flytvästar, hörselkåpor och nödstoppsproppen i plastbacken
 • Notera i loggboken hur många timmar du kört

När du klipper

 • Klipp lagom stora ytor åt gången, förslagsvis ett klippdjup på 30-40 cm. Djupare om det finns möjlighet beroende på djupet i sjön i det aktuella området där du klipper
 • Klipp vinkelrätt mot vinden
 • Lämna barriär mot angränsande område när du inte klipper ett helt område
 • Sätt i räfsan ca 20 cm
 • OBS! Tilta motorn när det är mycket grunt
 • Se till att kylvattnet sprutar
 • Båtmotorn stannar om nödstoppsproppen dras ut

Generellt

 • När du lämnar båten ska allt vara OK och alla tankar fyllda
 • Håll ett öga på antal klipptimmar.
 • Var 75-e timme ska båtmotorns underhållsschema utföras. 

 

Hämta lathunden som pdf: LATHUND FÖR NÄCKEN

Back To Top