skip to Main Content

Det kommer rapporter om ett allt bättre fiske på gädda och abborre i sjöarna. Har föreningens arbete med växtröjning och att skapa ”blå bård” börjat ge resultat – har syreförhållandena och lekmöjligheterna blivit bättre?

I Vansjön och Nordsjön finns också ett svagt bestånd av flod-kräfta som vi måste vara mycket rädda om. Det är absolut förbjudet att till sjöarna föra båtar eller redskap som har varit i andra vattendrag – detta för att inte sprida eventuell kräftpest. En annan dödssynd är att släppa ut signalkräftor i vattnet.

Att fiska kräftor är inte tillåtet, däremot är fiske mot uppvisande av sportfiskekort tillåtet året om. För den som vill prova på det fina fisket kan fiskekort köpas av Vansjö- Nordsjö fiskevårdsförening:

Folke Larsson, tel: 0224-630 63
Hillevi Bohlin, tel: 0224-630 67
Åke Svadling, tel: 0224-631 20
Glenn Bäckström, tel: 0224-630 32

Roddbåt kan hyras hos Folke Larsson och Åke Svadling.

 

Back To Top