skip to Main Content

Vansjön Nordsjöns Vattenregleringssamfällighet är tänkt som en juridisk samarbetsform som äger vattendomen och regleringsdammen och kan hantera juridiska frågor i samband med skötseln av sjöarna. Öppen för alla med mark/strand intill sjöarna.

Varför gör vi det här:

 • För att långsiktigt ta hand om och förvalta Vansjön och Nordsjön behövs en ny vattendom. Den juridiska utredningen som pågått det senaste året identifierar en ”vattenregleringssamfällighet” är den bästa formen.
 • I den nya vattenregleringssamfälligheten är det önskvärt att alla med mark/strand till Vansjön och Nordsjön ingår.
 • Den nya samfälligheten tar över ansvaret för utloppet från nuvarande Vansjö Gårdsjö vattenregleringsföretag i och med en ny vattendom.
 • En vattenregleringssamfällighet fungera på samma sätt som en vägförening så det är ingen dramatik, men den ger oss boende med mark intill sjöarna kontroll över vattennivåerna i överskådlig tid vilket är viktigt.
 • Vassbältet i utloppet växer på sig för varje år och klimatförändringarna med allt häftigare regn gör att lågt liggande mark kommer att utsättas för mer och mer översvämning. En ny regleringsdamm hindrar detta samt bidrar till minskad igenväxning av sjöarna.
 • I formell mening fastställs vattenregleringssamfälligheten av mark- och miljödomstolen i samband med beslut om ny vattendom.
 • En ny regleringsdamm ska finansieras av bidrag och vi tror detta är möjligt genom att både teknik och förvaltningsform är nytt och av pilotkaraktär för Sverige och EU.
 • Vårt projekt ligger i framkant för att hantera både översvämningsrisker och miljöfrågor i framtidens jordbrukslandskap.
 • Dammgruppens förslag innebär att det bara finns två nivåer på andelar i vattenregleringssamfälligheten. Ca 1,1 % för fritidshus med strandtomt och ca 3,3 % för jordbruk och samfälligheter.
 • Detta sprider riskerna jämfört med nuvarande ordning där några få fastigheter har stora andelar i underhållet av utloppet.
 • Vattenregleringssamfälligheten blir ansvarig för vattendomen och underhåll av regleringsdammen.
 • Dammgruppen föreslår att underhållet finansieras genom medlemsavgiften till Vansjön Nordsjöns Väl.
 • Om både vattenregleringssamfälligheten och Vansjön Nordsjöns Väl väljer att samarbeta på det sättet debiteras ingen extra kostnad för medlemmar i vattenregleringssamfälligheten.
Back To Top