skip to Main Content

Varför gör vi det här?
Vintern 1994-95 drabbades Nordsjön och Vansjön av kraftig fiskdöd till följd av syrebrist under den tjocka isen. Det blev signalen som talade om att något måste göras för att bromsa den tilltagande igenväxningen av sjöarna – och så bildades 1996 den ideela föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl.

 

Målsättning
Målet för vår verksamhet är att Vansjön och Nordsjön ska bli väl fungerande sjöar i det ekologiska kretsloppet med vederbörlig hänsyn till såväl jordbrukets som friluftslivets intressen.

Bli medlem

Föreningen är öppen för dig som är intresserad av Vansjön och Nordsjön och det arbete som pågår för att rädda sjöarna.

De två sjöarna har stor betydelse för oss som bor här antingen vi bara vill njuta av den fina naturen och miljön eller om vi har vårt dagliga värv på trakten. Bli medlem och stötta vårt arbete.

 

Bli klippare

Du kan också bidra själv genom att undvara ett par timmar och bli skeppare på Näcken. Läs mer här

Senaste nytt från föreningen
Back To Top